Skupina A (bez omezení)

Složení závěrečné zkoušky je podmíněno dovršením věku 24 let. Případně od 20 let, pokud je žadatel minimálně 2 roky držitelem A2. Nebo od 21 let v případě tříkolových vozidel.

Co můžete řídit?

  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW).

Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.

Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.